RomaniaRUSSIAUKAUSTRIA German Austria English English Russia Russia Bulgaria Bulgaria
   
 

Инсталации за предварително
пречистване

 

Изцяло биологични
пречиствателни инсталации

 

Снабдяване с питейна вода

 

Места за миене на камиони за
превоз на животни

   
 

Инсталации за предварително пречистване

Физични флотационни инсталации

След фино почистване през сито водата потича във флотационната инсталация. Неразтворени мазнини и суспензирани вещества се извеждат на повърхността по метода на флотацията и се транспортират в събирателна вана посредством шабери с безстепенна настройка на скоростта. След предварително настроено време подлежащите на отстраняване вещества се вкарват отново през утаителната фуния на флотацията във водоотливната шахта и при повторния кръговрат се отстраняват чрез ситото. Флотационният разтвор се вкарва в сгъстителния резервоар чрез ексцентрикова шнекова помпа с ултразвуково управление и предварително пречистената вода потича в отточния канал.

Vorkläranlage

Химични флотационни инсталации

За максимално редуциране на замърсяващите фракции след механичното предварително избистряне може да се включи и химично пречистване с дозиране на алуминиев хлорид и полиелектролит. Чрез добавка на AlCl3 коагулират особено емулгираните мазнини и се отстраняват по флотационния метод.