RomaniaRUSSIAUKAUSTRIA German Austria English English Russia Russia Bulgaria Bulgaria
   
 

Инсталации за предварително
пречистване

 

Изцяло биологични
пречиствателни инсталации

 

Снабдяване с питейна вода

 

Места за миене на камиони за
превоз на животни

 
weiter
 

Места за миене на камиони за превоз на животни

Нашият опит:
Хигиената в кланицата започва още извън производството. Нашият опит показва и всеки, който се занимава с това знае, че чистите животни се придвижват по-добре и по лесно се водят при товарене и разтоварване.
Решителен принос за това има изнасянето на тора и последващото почистване. Нивото на замърсяване по принцип не е високо, но все пак зависи от времетраенето на обработката и качеството на работата на шофьора на камиона.
Мястото за миене трябва да се изгради в така наречената „нечиста зона”.
НЕС-ШНАЙДЕР ГмбХ инвестира цялото си ноу-хау в многократно изпробвани инсталации и развива за целта редица компоненти.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЯСТОТО ЗА МИЕНЕ:

еднократно многократно

За ефективно почистване на транспортното средство сме развили многократен наклон на мястото за миене. С помощта на специална конструкция температурата на пода може да се поддържа на около +8 градуса Целзий през студените сезони, което прави почистването на транспортното средство лесно и сигурно. По този начин се избягват опасни ситуации (занасяне, буксуване), дори в случай, че вратите на халето за почистване бъдат забравени отворени.

Пресявен транспортьор
Специално разработения хоризонтално-вертикален пресявен транспортьор се състои от утаителна вана, хоризонтална пресявна лента и наклонен, движещ се нагоре вертикален транспортьор. Хоризонталният транспортьор е вграден в пода. Той поема постелките от слама и ги транспортира до вертикалния конвейр за изхвърляне в подходящ контейнер за отпадъци или превозно средство. Дължината на транспортиране от 4 до 18 м и височината на изхвърляне от 2 до 6 м се напасва според желанията и възможностите на нашите клиенти. Ситата са така конструирани, че задържат и изхвърлят оптимално и дървесни стърготини (талаш) като запушване е почти невъзможно.


Транспортната инсталация се включва автоматично с миещата станция. Когато помпата изключи, транспортната инсталация продължава да работи докато утаителната вана и конвейрите са почистени до максимална степен от твърди вещества, за да се избегне появата на миризми и при по-продължителни престои. През отводнителния улей водата от миенето се оттича към пречиствателното съоръжение на останалите отпадъчни води.