RomaniaRUSSIAUKAUSTRIA German Austria English English Russia Russia Bulgaria Bulgaria
   
 

Инсталации за предварително
пречистване

 

Изцяло биологични
пречиствателни инсталации

 

Снабдяване с питейна вода

 

Места за миене на камиони за
превоз на животни

   
 

Снабдяване с питейна вода
Питейната вода е най-важният хранителен продукт на земята и е по-ценна от всичко друго на този свят. Тя трябва да е свободна от всички болестотворни организми и други вредни за здравето вещества. В много страни тя е обект на обществен интерес и се намира под държавен контрол.

НЕС-ШНАЙДЕР ГмбХ предлага богат асортимент от дейности за снабдяване с питейна вода:
Улавяне на извори
Водонапорни резервоари
Осигуряване на налягане
Разпределение
Добив на питейна вода
Пречистване на питейна вода

Trinkwasser

Обемът на нашите дейности:

изграждане на резервоари
техническо оборудване
задържане нивото на водата
високо хигиенно оборудване

изравняване на нивото
разпределение на продукти
станции на налягане
реверсна осмоза
обеззаразяване