RomaniaRUSSIAUKAUSTRIA German Austria English English Russia Russia Bulgaria Bulgaria
   
 

Инсталации за предварително
пречистване

 

Изцяло биологични
пречиствателни инсталации

 

Снабдяване с питейна вода

 

Места за миене на камиони за
превоз на животни

   
 

Малка извадка от нашите препоръки:

Нес-Шнайдер ГмбХ е реализирала общо над 200 проекта за отпадъчни води.