RomaniaRUSSIAUKAUSTRIA German Austria English English Russia Russia Bulgaria Bulgaria
   
 

Инсталации за предварително
пречистване

 

Изцяло биологични
пречиствателни инсталации

 

Снабдяване с питейна вода

 

Места за миене на камиони за
превоз на животни

   
 

Обем на доставка

Производствени сгради,
Място за събиране на отпадъчните води,
Водоотливни шахти, захранващи тръбопроводи,
Механично предварително пречистване – отстраняване на влакнисти отпадъци,
Механично-химично предварително пречистване
Биология
Вторични утаители
Предварително сгъстяване на утайката, изпомпване на утайката,
Шламова линия
Неутрализационни и коагулаторни станции
Пречиствателни инсталации в района на производството

От своето създаване фирма НЕС-ШНАЙДЕР ГмбХ гарантира отлично качество. Нашите инсталации се изпълняват изключително според изискванията на клиента. Благодарение на дългогодишния ни практически опит разполагаме със специално подбрана и надеждна продуктова палитра.
Много от отделните компоненти са показали оптимални качества в дългогодишното си практическо приложение. Ниското енергийно потребление, минималните производствени разходи и надеждната работа играят съществена роля в работата на нашата фирма.