RomaniaRUSSIAUKAUSTRIA German Austria English English Russia Russia Bulgaria Bulgaria
   
 

Инсталации за предварително
пречистване

 

Изцяло биологични
пречиствателни инсталации

 

Снабдяване с питейна вода

 

Места за миене на камиони за
превоз на животни

   
 

Обем на нашите дейности 

Главен изпълнител с проектиране,

Планиране и изчисляване на инсталацията,

Строителство – производствени сгради, резервоари, водоеми

Машинно оборудване,

Електро-техническо управление

 

Leistungsumfang