RomaniaRUSSIAUKAUSTRIA German Austria English English Russia Russia Bulgaria Bulgaria
   
 

Инсталации за предварително
пречистване

 

Изцяло биологични
пречиствателни инсталации

 

Снабдяване с питейна вода

 

Места за миене на камиони за
превоз на животни

   
 

Предприятие, технология, силни страни

НЕС-ШНАЙДЕР ГмбХ е предприятие с научно-техническа ориентация, което доставя екологични компактни инсталации и компоненти за пречистване на индустриални отпадъчни води.

Ние строим на всички нива според изискванията към главни или подизпълнители по юридическите предписания на ЕС или съответната държава.

Единични решения или цялостни концепции – всичко от една ръка

Механично предварително пречистване – отстраняване на влакнисти отпадъци
Неутрализация
Механично физично пречистване (предварително избистряне)
Механично химично пречистване (предварително избистряне)
Биологични пречиствателни инсталации
Обработка на утайки

Ориентирани към клиента оферти на предлаганите услуги, индивидуални консултации, отговорен мениджмънт на проекта и съблюдаващи разходите сътрудници, които разсъждават и действат по Вашия начин, гарантират оптимално решение на Вашите проблеми.

ПАРТНЬОРСТВА НА НЕС-ШНАЙДЕР В ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

ЗЕЛЕНЧУЦИ
МЕСО
МЛЯКО
БИРА
ПЛОДОВЕ
ОТПАДЪЧНИ ПРОДУКТИ

Свежи, консервирани
Клане, готови продукти
Прясно и кисело мляко, сирене
Бири с горна и долна ферментация, безалкохолни бири
Подготовка на плодове, сокове
Трупове на животни, отпадъци от клане

Вашият ОПИТ и НОУ-ХАУ на НЕС-ШНАЙДЕР са ключът към УСПЕХА на Вашия проект.

Austria English Russia Bulgaria